OBAVEŠTENJE

21. Novembar 2011

23.11.2011. neće biti održane vežbe iz Sistema skladišta podataka
Termin nadoknade biće naknadno objavljen