[RVPII] Dodatni termin

18. Jun 2023

Dodatni termin bi bio 30. 6. 2023. i u njemu bi bili obuhvaćeni praktični deo i treća provera. Zainteresovani bi trebalo da se imejlom jave Aleksandru Jeremiću barem tri dana ranije.