[RVPII] Dodatni termin 2

5. Jul 2023

Dodatni termin 2 bi bio dana 13. 7. 2023. i u njemu bi bili obuhvaćeni praktični deo i jedna od provera, pri čemu bi ta provera bila ili treća ili četvrta provera. Zainteresovani bi trebalo da se imejlom jave Aleksandru Jeremiću barem dva dana ranije.