[RVPII] Ispit – Junsko-julski rok II

7. Jul 2023

Za potrebe polaganja ispita u okviru junsko-julskog roka II treba doći 11. 7. 2023. u 11.00 u amfiteatar A3.