[OSiKP] Preliminarni rezultati ispita 08.09.2023. i uvid u radove

11. Septembar 2023

Studenti se obaveštavaju da su izašli rezultati ispita održanog 08.09.2023. Rezultati su:

EE 55/2019 Dejan Jovin 36 16 52 Ocena 6

Studenti koji to žele, mogu doći na uvid u radove koji će se održati u NTP330 u 16:00, u utorak 12.09.2023. Uvid u radove je namenjen isključivo studentima koji veruju da su greškom ocenjeni i kojih nema na spisku, a veruju da bi tu trebali biti. Uvid nije namenjen molbama za dodatne bodove niti opštim konsultacijama.