Dodatni test

15. Decembar 2011

Za zainteresovane studente, na kraju semestra će se organizovati dodatni test koji može da zameni jedan od testova sa predispitnih obaveza (test12, test34, odnosno predmetni projekat). Zamena podrazumeva poništavanje poena odabranog testa, bez mogućnosti vraćanja starih poena ukoliko se na dodatnom testu osvoji manje.

Na dodatnom testu se radi zadatak težine predmetnog projekta (pri čemu je akcenat na generisanju koda, isto kao kod predmetnog projekta), bez obzira na to koji test se poništava. Dodatni test se ocenjuje procentualno, a maksimalan broj poena koji se može ostvariti je isti kao maksimalan broj poena testa koji se poništava (za test12 to je 10 poena, a za test34 i predmetni projekat to je 30 poena).

Za izlazak na dodatni test je obavezna prijava i pismeno poništavanje odabranog testa sa predispitnih obaveza, što će se obaviti tokom poslednje nedelje nastave (16.01-19.01.2012.). U slučaju neizlaska na prijavljeni dodatni test, poništeni poeni se ne mogu vratiti.

Dodatni test će se održati u subotu 21.01.2012. Tačno vreme i raspored polaganja će biti objavljeni na sajtu katedre nakon prikupljanja prijava.