[UBP] Obaveštenje za studente koji ponovo polažu predmet

9. Oktobar 2023

Svi studenti koji su prijavili polaganje predmeta Uvod u baze podataka preko kolokvijuma, potrebno je da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju. Moguće je prijaviti sledeće obaveze:

  • PZ1 - predmetni zadatak 1
  • PZ2 - predmetni zadakat 2
  • SQL - jezik SQL
  • EER - projektovanje šeme baze podataka pomoću jezika EER
  • ADO.NET - primena relacione baze podataka na programskom jeziku C#
  • OP - zadatak iz organizacije podataka na programskom jeziku C

Prijavu je potrebno poslati asistentu Marku Vještici putem e-mail poruke, najkasnije do 31.10.2023. radi rezervisanja mesta u terminu polaganja predispitne obaveze koja se prijavljuje.
 
Konkretni termini polaganja predispitnih obaveza na vežbama za studente koji ponovo polažu predmet biće naknadno objavljeni.