[SSP] Prva kontrolna tačka

1. Novembar 2023

Poštovani studenti, potrebno je da do sledećeg termina vežbi (8.11.2023.) asistentu pošaljete sadržaj prve kontrolne tačke u vidu zipovanog foldera, imenovanog po vašem broju indeksa (smerBrojIndeksa-godinaUpisa). Specifikacija projekta nalazi se u folderu VEZBE_MATERIJALI, zajedno sa ostalim materijalima.