[UBP] Test 1 - SQL

6. Novembar 2023

U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama i terminima za polaganje testa iz SQL-a iz predmeta Uvod u baze podataka. Studenti koji ponovo polažu predmet raspoređeni su po grupama i dodatnom terminu za polaganje testa. Usled ograničenog broja mesta u laboratorijama, studenti su u obavezi da dolaze u predviđene termine polaganja testa. Potrebno je da svi studenti provere da li se nalaze na spisku za polaganje testa i ukoliko nisu navedeni na spisku da se jave asistentu Marku Vještici najkasnije do 10.11.2023.

DodatakVeličina
UBP - SQL Test.pdf63.08 KB