[UBP] Test 2 - EER

28. Novembar 2023

U prilogu se nalazi spisak studenata po grupama za polaganje testa iz EER-a iz predmeta Uvod u baze podataka. Studenti koji ponovo polažu predmet raspoređeni su po grupama za polaganje testa. Usled ograničenog broja mesta u laboratorijama, studenti su u obavezi da dolaze u predviđene termine polaganja testa. Potrebno je da svi studenti provere da li se nalaze na spisku za polaganje testa i ukoliko nisu navedeni na spisku da se jave asistentu Marku Vještici najkasnije do 1.12.2023.

Napomena: raspored studenata za EER nije identičan rasporedu iz SQL testa.

DodatakVeličina
Raspored EER.pdf60.05 KB