[OSiKP] Naknadno polaganje predispitnih obaveza

28. Novembar 2023

Mole se studenti predmeta Operativni Sistemi i Konkurentno Programiranje koji nisu na vreme položili predispitne obaveze, tj. stekli barem 36 bodova, da se jave što pre predmetnom nastavniku, Veljku Petroviću, preko elektronske pošte.