[UIFI] Napomena o prezentaciji

15. Januar 2024

Struktura prezentacija treba da bude:

  1. Uvodni dio 
  2. Opis planiranog proizvoda/usluge
  3. Struktura ankete
  4. Pivot tabela i prikaz rezultata ankete
  5. Zaključak

Napomena:
Maksimalno trajanje prezentacije treba da bude 10 minuta gde broj slajdova nije ograničen ali treba da bude u skladu sa maksimalnim vremenom izlaganja.