[UBP] Termini popravnih i predroka

22. Januar 2024

Poštovani studenti, na dnu ovog obaveštenja nalazi se link do tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 25.01.2024. do 23:59:59.
 
1. Moguće je popravljati najviše jedan od četiri zadatka koji su rađeni na vežbama:
 
Z1 - SQL,
Z2 - EER,
Z3 - .NET,
Z4 - OP.
 
2. Ukoliko je student ostvario najviše 35 poena iz predispitnih obaveza do termina popravnog za predmetne zadatke, moguće je popravljati i njih (mogu se raditi oba ili samo jedan)
 
PZ1 - Predmenti zadatak 1
PZ2 - Predmetni zadatak 2
 
Napomena:

  • Nakon isteka roka za prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje su se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.
  • Popravni za Z1, Z2, Z3 i Z4 će biti organizovan 02.02.2024.
  • Popravni za PZ1 i PZ2 će se raditi u terminu predroka koji će biti organizovan u terminu februarskog roka. Za izlazak na popravni iz PZ1 i PZ2 obavezna je prijava ispita.
  • Prijave za predrok nalaze se u posebnom obaveštenju.
  • Studenti mogu ponavljati najviše jedan zadatak sa vežbi, i jedan ili oba predmetna zadatka. (dakle, moguće je da jedan student ponavlja zadatak sa vežbi i obe teorije).

> > Tabela za prijavu < <