[BP1 IN] Prijava za popravni

22. Januar 2024

Poštovani studenti, na dnu ovog obaveštenja nalazi se link do tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 30.01.2024. do 23:59:59.
 
Moguće je popravljati najviše jedan od četiri zadatka koji su rađeni na vežbama ili predmetni zadatak:
Z1 - SQL,
Z2 - EER,
Z3 - JDBC,
Z4 - OP,
PZ - Teorija.
 
Napomena:

  • Nakon isteka roka za prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje su se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.
  • Popravni za Z1, Z2, Z3 i Z4 će biti organizovan 02.02.2024.
  • Popravni za PZ će se raditi u terminu predroka koji će biti organizovan u terminu februarskog roka. Za izlazak na popravni iz PZ obavezna je prijava ispita.
  • Prijave za predrok nalaze se u posebnom obaveštenju.
  • Studenti mogu ponavljati najviše jedan zadatak sa vežbi ili predmetni zadatak, dakle jednu predispitnu obavezu.

> > Tabela za prijavu < <