[UIFI] Prijava ispita

23. Januar 2024

 Poštovani studenti, obavještavamo vas da je potrebno da prijavite ispit u januarskom roku na studentskom servisu, u svrhu odbrane projekta. Rapored dolazaka na odbranu će biti naknadno objavljen, a sama odbrana će se održati 27.1.2024.