Odbrana projekta SSP

23. Januar 2012

Odbrana projekta za grupu koja sluša vežbe ponedeljkom će biti u redovnom terminu vežbi, ponedeljak, 30.01., u 12 i 15 h.
Grupa od srede će braniti projekat, takođe, u ponedeljak 30.01., u 14 h.