Finalni rezultati i ocene

23. Januar 2012

U dodatku se nalazi dokument sa poenima sa dodatnog testa (nakon uvida u radove), dokument sa finalnim poenima i ocenama, kao i spisak studenata koji moraju izaći na ispit.

Studenti kojima nedostaju poeni do više ocene se upućuju na izlazak na ispit, kako bi popravili poene sa teorije.

DodatakVeličina
SpisakTestDod.pdf50 KB
SpisakOcene.pdf54.52 KB
SpisakZaIspit.pdf49.21 KB