Termin ispita u februarskom ispitnom roku - ispravka

9. Februar 2012

Uprava fakulteta je odlučila da fakultet neće raditi od 10 do 20 februara. Ispit iz Programskih prevodilaca se odlaže do daljnjeg. Obaveštenje o novom terminu će biti obajvljeno na sajtu čim se bude znao novi raspored.