[BP SIIT] Termin za ispravak i prijavljivanje za isti

10. Jun 2024

Poštovani studenti, termini za ispravak jednog od zadataka sa vežbi biće održani 17.6.2024. godine.

Na dnu ovog obaveštenja nalazi se link do Google Sheet tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa vežbi. Rok za prijavu je 13.06.2024. do 23:59:59.

Možete raditi popravni iz najviše jedne predispitne obaveze:

  • Z1 - jezik SQL,
  • Z2 - primena relacione baze podataka na programskom jeziku Java (JDBC).

Nakon isteka roka za prijave, svim studentima koji se nalaze na spisku poeni sa predispitnih obaveza za koje se u se prijavili biće trajno poništeni bez obzira da li će se pojaviti na popravnom terminu ili ne. Odustajanje (brisanje sa spiska) je moguće samo do završetka termina prijavе.

Konkretne satnice za dolazak biće određene i objavljene nakon isteka roka za prijavu.

Link do tabele za prijavu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZYByLOpAqgsWGr5gRTDAJBb9pdbsGVX-L08M1vlHctM/edit?usp=sharing