[BP SIIT] Termin odbrane složenog zadatka

10. Jun 2024

Poštovani studenti, termini za odbranu složenog zadataka sa vežbi biće održani 14.6.2024. godine.

Konkretne satnice za dolaske biće određene nakon isteka roka za predaju zajedničkog dela složenog zadatka.