[PR] Obaveštenje

10. Jun 2024

Studenti kojima nedostaje najviše 3 poena za veću ocenu, a u roku su predali projekat i redovno dolazili na predavanja (potpisom je evidentiran dolazak) mogu izaći na usmeni u terminu upisa ocene. Na usmenom se odgovara na pitanja iz gradiva sa predavanja.

Pozdrav,
Aleksandar Kupusinac