IT edukacija u aprilu - Infoteka CK13

5. April 2012

U organizaciji Infoteke Omladinskog centra CK13 (ul. Vojvode Bojovića 13), u aprilu se organizuje serija predavanja i radionica vezanih za informacione tehnologije. Na prvom predavanju koje se održava u ponedeljak 9. aprila od 17h će biti reči o projektima ReCaptcha, Prezi, Pixlr i o učenju putem open source-a. Više informacija o samim predavanjima i radionicama se može naći na:
http://infostoreck13.wordpress.com/2012/03/24/infoteka-predstavlja-it-ed...

Predmet: