Popravni zadatak - Baze podataka 2

17. Januar 2013

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka 21.1.2013. godine, na mail adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Može se prijaviti najviše jedan zadatak. Subject poruke treba da sadrži: Popravni, Baze Podataka 2, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za odbranu. Termin i mesto, održavanja provere, biće nakndano objavljeni.

Predmet: