Popravni zadatak

6. Jun 2013

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka 10.6.2013. godine, asistentu putem mail poruke. Može se prijaviti najviše jedan zadatak. Subject poruke treba da sadrži: Popravni, SIOBP, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za odbranu. Popravni zadatak će se održati u četvrtak, 13.6.2013, u 11h, u računarskom centru, laboratorija L4.