Termin odbrane projekta

27. Januar 2014

Odbrana projekta u januarsko-februarskom ispitnom roku biće u petak, 7. 2. 2014, u laboratoriji MI A2-2 od 16.00 do 19.00.