Baze podataka 2, generacija 2013/2014, konačni rezultati nakon predispitnih obaveza

7. Februar 2014
Predmet: