Obaveštenje

1. Decembar 2014

Studenti koji žele ponovo da slušaju nastavu i polažu preko predispitnih obaveza predmet Informaconi sistemi i baze podataka u obavezi su da to prijave Studentskoj službi. U suprotnom neće moći da polažu predispitne obaveze ni na predavanjima ni na vežbama.