Obaveštenje - Termin trće provere na vežbama - 23. XII (utorak) - 18:00h

17. Decembar 2014

Zbog molbe velikog broja kolega da treća provera na vežbama ne bude 19. XII, a ni 26. XII, jedino moguće rešenje da se pomire svi zahtevi je da proveru organizujemo u naznačenom terminu. Znači, treća provera je  23. XII (utorak) u 18h, za sve studente.

U petak, 19. XII vežbe se održavaju redovno, po rasporedu grupa u Računskom centru Fakulteta. Radiće se zadaci modelovanja ER modelom.

U repozitorijumu za predmet su postavljeni zadaci za samostalan rad studenata, kao i tekst zadatka i rešenje za primer Turističke agencije koji je rađen na poslednjim vežbama.