Obavestenje, popravni zadatak

21. Januar 2015

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka 26.1.2015. godine do 12h, na mail adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Studenti mogu prijaviti najviše jedan zadatak. Subject poruke treba da sadrži: Popravni, Baze Podataka 2, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za odbranu. Popravni zadatak će biti održan 29.1.2015. godine u 10h u MIA2-2 laboratoriji.

Predmet: