[PSI][E2] Pravila polaganja teorije

24. Januar 2015

Kada dođete u nekom od ispitnih rokova da radite teoriju, tj. Otisak (za koji je preduslov da ste ostvarili minimum od 30 bodova iz predispitnih obaveza i da ste prijavili ispit u tom ispitnom roku), bićete upitani od strane dežurnog asistenta na koji način polažete ispit. Dakle, prilikom svakog izlaska na ispit je moguće da promenite vaš način polaganja teorije (sa kumulativnog na redovan način, ili sa redovnog na kumulativan).
 
Redovno polaganje:
Ako se opredelite za redovno polaganje, u tom momentu vam se poništavaju svi bodovi koje imate iz teorije (bilo da su to bodovi iz TS koje ste osvojili tokom semestra, ili da su bodovi osvojeni sa ispita) i možete osvojiti maksimalno 30 bodova na ispitu, koji se dodaju vašim osvojenim bodovima iz predispitnih obaveza (bodovima iz zadataka), i oni čine konačnu ocenu. Ukoliko ne budete zadovoljni ocenom, dovoljno je da prijavite ispit u nekom od idućih ispitnih rokova i ponovo se pojavite da radite na redovan način polaganja. Naravno, imate opciju da u svakom ispitnom roku promenite odluku i prijavite dežurnom asistentu da biste da polažete na kumulativan način. Ukoliko do toga dođe (ukoliko ste se prvo opredelili da polažete teoriju na redovan način, pa se u nekom od narednih rokova predomislili i odlučili za kumulativno polaganje), važiće vam se bodovi osvojeni u prethodnom ispitnom roku, i na njih će vam se kumulativno dodavati naredni osvojeni bodovi (bodovi koje budete osvajali u narednim ispitnim rokovima, dokle god polažete kumulativno).
 
Kumulativno polaganje:
Ukoliko se opredelite za kumulativno polaganje, to znači da će vam se bodovi koje budete osvojili u tom ispitnom roku dodati na već osvojene bodove tokom semestra (TS i predispitne obaveze, tj. bodovi iz zadataka). Obratite pažnju da na ovaj način ne možete imati ocenu veću od 6 (ukoliko osvojite i više od 55 bodova u zbiru, oni se skaliraju na 55 i dobijate ocenu 6 prilikom upisa ocena). Naravno, imate opciju da u svakom ispitnom roku promenite odluku i prijavite dežurnom asistentu da biste da polažete na redovan način. Ukoliko do toga dođe (ukoliko ste se prvo opredelili da polažete teoriju kumulativno, pa se u nekom od narednih rokova predomislili i odlučili za redovno polaganje), poništiće vam se svi bodovi osvojeni iz teorije (TS, kao i svi prethodno kumulativno sakupljeni bodovi iz teorije). 
 
Ukoliko vam neki deo ovog teksta nije jasan, ili imate nekih pitanja oko polaganja, pošaljite mail sa pitanjem na marko.v@uns.ac.rs ili ivan.stojic@uns.ac.rs
 
Upis ocena:
Upis ocena će uvek biti par dana nakon ispita. Obaveštenje o terminu i mestu gde treba da dođete će biti na našem sajtu, pratite ga nakon polaganja ispita. Ukoliko niste zadovoljni osvojenim bodovima (trenutnom ocenom) i ne želite da je upišete, samo se nemojte pojaviti na upisu ocena i ona neće biti prosleđena. Ukoliko pak želite da upišete ocenu, ali ne možete fizički da budete pristuni tokom upisa ocena, prosledite indeks preko nekoga. Samo kada se ocena upiše u indeks od strane profesora, tada se ta ista ocena prosleđuje i studentskoj službi.

Ukoliko imate nekih pitanja oko upisa ocena, pošaljite mail sa pitanjem na sasak@uns.ac.rs