[E2][Popravni] Rezultati

25. Januar 2015

Rezultate možete pronaći >>OVDE<<.
 
Ukoliko imate pitanja oko rezultata sa popravnog, pošaljite mail asistentu/profesoru kod kog ste polagali popravni (možete ih pronaći u meniju Nastavnici i meniju Saradnici u okviru ovog sajta).
 
Rok za primedbe je 3 dana. Nakon isteka roka za primedbe, rezultati se smatraju konačnim.