[ESI] [Otisak] Ispit rađen 23.06.2015.

23. Jun 2015

Sledeći studenti su izašli na ispit:

E3   8/2013 Milićev Nenad - 9 poena (kumulativno: DA)
E3   9/2013 Stanković Miloš - 18 poena (kumulativno: NE)
E3 13/2013 Letić Tamara - 30 poena (kumulativno: NE)
E3 45/2013 Unković Aleksandar - 4 poena (kumulativno: DA)
E3 49/2013 Mišković Maksim - 18 poena (kumulativno: DA)

Uvid u radove je u petak, 26. jun, kancelarija TMD-141, u 09.00h.

Ukoliko imate nekih pitanja, obratite se asistentu Ivanu Stojiću putem e-adrese: ivan.stojic@uns.ac.rs