[PSI] [Novi studenti] Rezultati 1. kolokvijuma

6. Novembar 2015

Aktuelno stanje možete pogledati >>> OVDE <<<

Na uvid u radove dolazite kod asistenta koji vodi vašu grupu.

Termini uvida u radove su:
     Ivan Stojić (ivan.stojic@uns.ac.rs) - ponedeljak, 9. novembar, laboratorija L2 (RC), 17:15h
     Smilja Tomić (smilja.tomic@uns.ac.rs) -  ponedeljak, 9. novembar, laboratorija L2 (RC), 10:30h

Ukoliko imate pitanja, obratite se asistentu Ivanu Stojiću putem e-adrese: ivan.stojic@uns.ac.rs