[PSI] [Novi studenti] Rezultati 2. kolokvijuma

21. Novembar 2015

Aktuelno stanje možete pogledati >>> OVDE <<<

Na uvid u radove dolazite kod asistenta koji je zadužen za vašu grupu.

Termini uvida u radove su:
     - Ivan Stojić, ivan.stojic@uns.ac.rs, ponedeljak, 23. novembar, laboratorija L2 (RC), 17:15h
     - Smilja Tomić, smilja.tomic@uns.ac.rs, ponedeljak, 23. novembar, laboratorija L2 (RC), 10:15h

Student Sretenović Višnja E3 5/2014 potrebno je da asistentu Ivanu Stojiću pokaže indeks. Nakon toga biće joj pregledan rad.

Ukoliko imate pitanja, obratite se asistentu Ivanu Stojiću putem e-adrese: ivan.stojic@uns.ac.rs