Gradivo za teorijski test - predmetni zadatak 1

5. Decembar 2015

Poštovane koleginice i kolege,

s obzirom na dve različite usmene informacije koje sam dao o gradivu koje će biti pokriveno teorijskim testom - Predmetnim zadatkom 1, dostavljam zvaničnu informaciju da će Predmetni zadatak 1 obuhvatiti svo gradivo izloženo na predavanjima, počevši od teme "Višeznačne zavisnosti i zavisnosti spoja", pa zaključno sa temom "Projektovanje šeme baze podataka metodom sinteze".  

Saglasno tome, tema "Prevođenje ER šeme baze podataka u relacioni model podataka" neće biti obuhvaćena testom, kao ni rekapitulacija gradiva iz predmeta Baze podataka 1.

S poštovanjem,
Ivan Luković,
predmetni nastavnik

Predmet: