Promene u realizaciji vežbi i kolokvijuma

11. Decembar 2015

Usled službenog odsustva asistenta, redovne vežbe iz SMPUOS koje su predviđene
za termin 14. 12. 2015. od 9.45 do 12.15 u MI A2-3 neće biti održane tada, već će
biti nadoknađene u terminu 25. 1. 2016. od 12.30 do 15.00 u MI A2-3.

Drugi zadatak, koji je bio predviđen za redovni termin vežbi 18. 1. 2016, biće
pomeren na redovni termin vežbi 25. 1. 2016. od 9.45 do 12.15 u MI A2-3.