[E2] [Novi i stari studenti] Rezultati 3. kolokvijuma

13. Decembar 2015

Aktuelno stanje možete pogledati >>> OVDE <<<

Na uvid u radove dolazite kod asistenta/profesora koji je zadužen za vašu grupu.

Termini uvida u radove su:
     - Ivan Stojić, ivan.stojic@uns.ac.rs, ponedeljak, 14. decembar, laboratorija L2 (RC), 17:15h
     - Vladimir Ivančević, dragoman@uns.ac.rs, utorak, 15. decembar, laboratorija MI A2-1, 17:15h
     - Marko Vasiljević, marko.v@uns.ac.rs, putem e-poruke (do 17. decembra)
     - Aleksandar Kupusinac, sasak@uns.ac.rs, petak, 20. decembar, amfiteatar A1, 10:00h

Ukoliko imate pitanja obratite se asistentu Marku Vasiljeviću putem e-adrese: marko.v@uns.ac.rs