[E2] [Popravni kolokvijum] Obaveštenje

15. Januar 2016

Na sledećoj >>> ADRESI <<< se nalazi dokument u koji upisujete koji kolokvijum popravljate.

Dozvoljene vrednosti su: K1, K2, K3, K4 ili LC.

Dokument morate popuniti najkasnije do subote, 16. januara, do 17.00h! Posle isteka tog vremena dokument će biti dostupan samo za pregled i naknadno prijavljivanje za izlazak na popravni kolokvijum neće biti moguće.

Ukoliko ne želite da izlazite na popravni, polje ostavite nepopunjeno.

Ukoliko želite da popravljate neki od kolokvijuma, unesite koji kolokvijum biste da popravljate (K1, K2, K3 ili K4). Automatski će vam se poništiti poeni (ne važi za LC zadatak) iz tog kolokvijuma, bez obzira da li se pojavite ili ne u terminu polaganja popravnog kolokvijuma. Poene koje onda osvojite vam se računaju kao poeni iz tog kolokvijuma. Zadatak će biti slične težine kao što je bio na odgovarajućem kolokvijumu, i spremate iste oblasti koje ste spremali kada ste prvi put radili taj kolokvijum.

Ukoliko se pak prijavite da radite LC (Last Chance) zadatak, neće vam biti poništeni poeni iz K1-K4 kolokvijuma.  Dakle, on se radi u terminu popravnog kolokvijuma (ne kod kuće). LC zadatak nosi 20 poena i njega možete raditi samo ako imate sumirano iz K1-K4 kolokvijuma između 9 i 29 poena. Poeni osvojeni na LC zadatku se sabiraju sa sumiranim poenima K1-K4. Maksimalan broj poena koje možete da imate ukoliko se odlučite da radite LC zadatak (K1 + K2 + K3 + K4 + LC) je 30 poena. LC zadatak je zadatak iz C++ i na njemu dolazi neki od laganijih zadataka iz 3. kolokvijuma, težine zadatka 6.1.1 iz Zbirke rešenih zadataka iz C++a.

Termini popravnog kolokvijuma će biti naknadno objavljeni u toku vikenda.

Ukoliko imate nekih pitanja u vezi polaganja popravnog kolokvijuma, obratite se asistentu Ivanu Stojiću putem e-adrese:ivan.stojic@uns.ac.rs