Usmeni ispiti

7. Februar 2016

Studenti koji su zainteresovani za polaganje usmenog ispita treba da se pre polaganja jave putem email-a glavnom predmetnom asistentu radi određivanja tačnog termina polaganja.