SIOBP - Upustvo za prijavu na popravni test

6. Jun 2016

Rezultati 3. testa sa vežbi biće objavljeni u petak, 10. 6. 2016.

Nakon toga, studenti koji žele da rade popravni test sa vežbi treba da se prijave do ponedeljka, 13.6.2016. do 8h ujutru, na email adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Subject poruke treba da ima sledeći sadržaj:
SIOBP, Popravni, test koji se popravlja, broj indeksa, ime i prezime.

U toku ponedeljka, 13. 6. 2016, biće objavljeno tačno mesto i vreme održavanja popravnog testa.
Popravni test će biti održan u toku prve nedelje ispitnog roka (13.6. - 19.6.2016.). Izlaskom na popravni prethodni poeni se poništavaju. Student može popravljati samo jedan test.