Izmena termina vežbi za grupe 1,6,8,9

24. Oktobar 2016

Obaveštavamo studente da će radi očuvanja kontinuiteta vežbi za grupe 1, 6, 8, 9 sledeći termini biti izmenjeni:

Grupa 8: 23.1.2017. 07:00-10:15 će biti održan 12.11.2016. 07:00-10:15
Grupa 9: 23.1.2017. 10:30-13:15 će biti održan 12.11.2016. 10:30-13:45
Grupa 6: 23.1.2017. 14:00-17:15 će biti održan 19.11.2016. 14:00-17:15
Grupa 1: 23.1.2017. 17:45-21:00 će biti održan 19.11.2016. 17:45-21:00

Predmet: