Organizacija podataka - stari studenti

7. Novembar 2016

 Obaveštavamo studente koji ponovo slušaju predmet Organizacija podataka da će se vežbe održavati subototom u 8:45h u laboratoriji JUG111