[SIIT] Rezultati testa Z1 iz Arhitektura računara

15. Decembar 2016

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa Z1.
 
Uvid u radove može se obaviti u terminu konsultacija dr Petra Marića, kao i u terminima računarskih vežbi u kojima on izvodi nastavu iz Arhitektura računara.