Obaveštenje o odbrani projekata

16. Januar 2017

Obaveštavamo studente da je potrebno poslati projekte do 24.1.2017. u 12:00h (podne) na mail baze1.projekti@gmail.com
 
Projekte je potrebno formatirati prema sledećim pravilima:

  • projekat kompresovati u .zip arhivu koju treba nazvati prema broju indeksa. Arhiva treba da ima naziv rema sledećem šablonu: swXXYYYY.zip
  • zip arhiva treba da sadrzi istoimeni direktorijum u kojem se nalazi ceo izvorni kod vašeg projekta. Na primer:
    swXXYYYY.zip
        |

              - swXXYYYY
                     |
                     - main.c
                     - bin
                     - obj
                     - README

  • README datoteka treba da sadrži Vaš broj indeksa, ime i prezime i broj projektnog zadatka.

Mail je potrebno formatirati na sledeći način:

  • subject maila treba napisati prema sledećem šablonu: swXXYYYY, Ime i Prezime

Sve projekte i mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.
 
Nakon provere na plagijarizam 24.1.2017., biće okačen raspored polaganja eliminacionog testa. Eliminacioni test će biti održan 25.1.2017. u laboratoriji JUG111. Računari u ovoj laboratorijama su opremljeni Linux operativnim sistemom a biće dozvoljeno korišćenje CodeBlocks okruženja. Na eliminacionom zadatku će biti potrebno detaljno poznavanje Sekvencijalne organizacije datoteke.  
 
Nakon završetka eliminacionog testa, biće objavljen raspored za odbranu projekata. Odbrana će biti održana 26.1.2017. u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-2 na mašinskom institutu.