[SIIT] Rezultati testa T2 iz Arhitektura računara

20. Januar 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa T2.

Uvid u radove može se obaviti u sredu, 25.1.2017. u 14:00 u prostoriji JUG-216.