Odbrana projekta u popravnom terminu

23. Januar 2017

Projekat je potrebno poslati u onom terminu u kojem želite da ga branite. Prema tome, ukoliko projekat želite da branite u popravnom terminu, potrebno je poslati projekat do roka koji je vezan za popravni termin. Termin popravnog testa i rok za slanje projekta će biti poznati tek nakon odbrane projekta u redovnom terminu.

Eliminiacioni će takođe biti ponovljen i u popravnom terminu. Organizacija datoteka koja će biti predmet eliminacionog testa u popravnom terminu će biti objavljena kada i tačni termini popravnih testova.

Odbrana projekta u popravnom terminu nema nikakve negativne bodovne posledice po studente. Pošto je u popravnom terminu moguće popravljati samo jednu od predispitnih obaveza, ukoliko tada branite projekat niste u mogućnosti popravljati nijednu drugu predispitnu obavezu.  

Predmet: