Raspored polaganja eliminacionog zadatka

24. Januar 2017

Studenti treba da se pojave prema rasporedu polaganja eliminacionog testa koji se nalazi u prilogu ove poruke.
Studenti obeleženi crvenom bojom nisu prošli proveru na plagijarizam. Uvid u svoj rad mogu dobiti prema priloženom rasporedu.

DodatakVeličina
raspored_eliminacioni_OP.pdf49.29 KB