Obaveštenje o terminima i pravilima za polaganje popravnog testa

25. Januar 2017

Obaveštenje za sve studente koji žele da popravljaju jednu predispitnu obavezu.

Studenti koji žele da rade popravni zadatak sa vežbi treba da se prijave do petka 27.1.2017. godine do 12:00h (podne), na mail adresu Baze.Podataka.FTN@gmail.com. Studenti mogu prijaviti najviše jedan zadatak tj jednu od predispitnih obaveza rađenih u okviru vežbi (SQL, EER, Relaciona algebra, Projekat). Subject poruke treba da sadrži: 

 • Popravni, Baze Podataka 1, zadatak koji se popravlja - broj indeksa, ime i prezime studenta koji se prijavljuje za popravni

Izlaskom na popravni prethodno osvojeni poeni iz predispitne obaveze koja se ponavlja biće poništeni.
 
Bitni datumi za popravni termin su:

 • 27.1.2017. 12:00h (podne) - prijava popravnog
 • 30.1.2017. - popravni za testove iz SQL, EER, Relacione algebre
 • 31.1.2017. 12:00h (podne) - slanje projekta prema priloženom detaljnom uputstvu
 • 1.2.2017. - eliminacioni test
 • 2.2.2017. - odbrana projekta

Tačni termini i učionice odbrane prve tri predispitne obaveze, biće poznati nakon prijave studenata i blagovremeno okačeni na sajtu predmeta.

Detaljno objašnjenje za studente koji u popravnom terminu brane projekat.

Ukoliko su studenti prijavili da u popravnom terminu projekat, potrebno je da imaju u vidu i sledeće informacije. Projekte je potrebno poslati do 31.1.2017. u 12:00h (podne) na mail baze1.projekti@gmail.com
 
Projekte je potrebno formatirati prema sledećim pravilima:

 • projekat kompresovati u .zip arhivu koju treba nazvati prema broju indeksa. Arhiva treba da ima naziv prema sledećem šablonu: raXXYYYY.zip
 • pošto neki mail serveri ne dozvoljavaju slanje zip arhive (posebno onih koje sadrže exe fajl), potrebno je samo promeniti ekstenziju arhive ili obrisati exe fajl is zipovanih direktorijuma. Potrebno je promeniti ekstenziju sa zip na bp1 i tako poslati projekat. 
 • zip arhiva treba da sadrzi istoimeni direktorijum u kojem se nalazi ceo izvorni kod projekta (uključujući sve .h i .c datoteke). Jedan primer ispravno formatiranog projekta koji sadrži samo main.c datoteku sa izvodnim kodom  je:

          raXXYYYY.zip
              |
              - raXXYYYY
                     |
                     - main.c
                     - bin
                     - obj
                     - README

 • README datoteka treba da sadrži Vaš broj indeksa, ime i prezime, broj projektnog zadatka kao i tip organizacije koju ste dobili da implementirate (rasuta, indeks-sekvencijalna itd.)

Mail je potrebno formatirati na sledeći način:

 • subject maila treba napisati prema sledećem šablonu: raXXYYYY, Ime i Prezime

Sve projekte i mailove koji nisu formatirani na prethodno opisan način ili koji su poslati nakon definisanog roka nećemo uzimati u razmatranje.
 
Nakon provere na plagijarizam 31.1.2017., biće okačen raspored polaganja eliminacionog testa. Dodatna napomena: svim studentima koji su u prvom terminu uspešno odbranili projekat a na drugom se ispostavi da su prepisali ili da je neko od njih prepisao, biće takođe poništeni poeni osvojeni na projektu.
 
Eliminacioni test će biti održan 1.2.2017. u laboratorijama MIA2-1, MIA2-2 i MIA2-3 na mašinskom institutu. Biće dozvoljeno korišćenje CodeBlocks okruženja za implementaciju zadatka. Na eliminacionom zadatku će biti potrebno detaljno poznavanje Sekvencijalne organizacije datoteke.   
 
Nakon završetka eliminacionog testa, biće objavljen raspored za odbranu projekata. Odbrana će biti održana 2.2.2017. u laboratorijama MIA2-1 i MIA2-2 na mašinskom institutu.

Predmet: