Obaveštenje o eliminacionom testu

27. Januar 2017

 Obaveštavamo studente da će konsultacije pred eliminacioni test biti održane u utorak 31.1.2017. u 12:30 u laboratoriji JUG111. Na konsultacijama odgovaramo na pitanja i nedoumice vezane za Sekvencijalnu organizaciju koja dolazi na eliminacioni test.

Predmet: