Termini predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka

28. Februar 2017

Predmetni zadatak (predavanja)
PZ1 - 15.5.2017.
Provera će biti održana u terminu predavanja.
 
Zadaci (vežbe)
zadatak 1 (SQL) -7. nedelja vežbi - 25.4.2017.
zadatak 2 (ER model) - 11. nedelja vežbi - 30.5.2017.
zadatak 3 (prevodjenje ER u relacioni) -13. nedelja vežbi - 13.6.2017.
Provere će biti održane u terminu vežbi.